Retningslinjer

Ved Margrethe Reedtz Skolen i Ryde, gør vi meget ud af at vise hensyn til vores dagligdag som friskole, og vores naboer i området. Ydermere synes vi det er vigtigt, at Ryde og omegn har et fælles sted at mødes om forskellige arrangementer. Derfor har vi lavet nogle retningslinjer for, hvordan vi forventer at man viser hensyn til både os som friskole og alle andre beboere og lejere, som kan blive påvirket af udlejningen.

Vi forventer

 • At borde og stole efterlades i samme opstilling som ved modtagelsen, såfremt andet ikke er aftalt
 • At stole stables med fem stole i hver stabel
 • At lokalerne fejes efter brug
 • At spilte drikke og madvarer bliver tørret op
 • At bordende tørres af
 • At køkkenet rengøres, incl. komfur, ovne og køleskab
 • At service er ordentligt rengjort, og skal kunne bruges af næstkomne lejer
 • At affaldsposer smides i affaldskontaineren, flasker i flaskecontaineren og dåser i dåsecontaineren
 • At der på ingen måde bliver røget i lokalerne, heller ikke på toilettet
 • At musikken ikke er så høj at det generer naboerne
 • At man efter midnat, ikke larmer højlydt udendøre
 • At alle vinduer og døre sikres lukket og låst ved afgang
 • At varmen bliver slået fra efter brug (se vejledning til “natsænkning” i køkkenet)
Såfremt noget går i stykker eller forsvinder under arrangementet, er lejer forpligtet til at erstatte det ødelagte eller bortkomne.
Man skal som lejer selv medbringe klude, viskestykker, gulvklud (til pletvask) og evt. håndklæde, rengøringsartikler vil være i skabet i gangen bag køkkenet.
Området bag scenen og i kælder bruges kun til aftalte formål. Ønsker hertil meldes til kontaktpersonen.
Som udlejer forbeholder vi os retten til, at indkræve et depositum på 3000 kr. når vi mener der er grund til dette. Depositumet kan helt eller delvist tilbageholdes, såfremt man som lejer ikke lever op til de ovennævnte forventninger.

Praktiske oplysninger vedrørende udlejning på Margrethe Reedtz Skolen

 • Kaffearrangementer og lokale foreninger får halv pris på huslejen (hvis ikke andet er aftalt)
 • Priserne er inkl. el, vand, varme, renovation og service.
 • Alle lejere betaler rengøring
 • Betaling for leje og rengøring sker ved udsendelse af regning pr. mail, i starten af næstkommende måned.
 • Hvis der er behov for ekstra rengøring efter arrangementet (dette vurderes udelukkende af rengøringsassistenten, i samarbejde med en fra skolens bestyrelse) afholdes udgiften af lejeren. Ekstra rengøring er 300,- kr. pr. time. Såfremt der er betalt depositum, fraregnes udgiften her.
 • Afbestillingsgebyr, der opkræves et gebyr på 500,- kr. ved evt. afbestilling senere end 2 mdr. før arrangementet finder sted.
 • Lejere af skolens lokaler er ansvarlige for, at de trufne aftaler med bestyrelsen overholdes. Beskadigelse, bortkomst eller anden form for vanrøgt betales af lejeren. Denne er også ansvarlig for alle forhold over for myndigheder m.v. (F.eks. lejlighedstilladelser og KODA)