Kontakt

For spørgsmål eller reservation vedr. leje af fællessal og lillesal:

Margrethe Reedtz Skolens bestyrelse har besluttet at ændre måden hvorpå man booker Fællessalen eller Lillesalen.
Fremadrettet skal der betales før nøgleudlevering

Al booking skal nu ske gennem skolens kontor til:

Sekretær Rikke Sanggaard
Tlf. 27 64 66 19
Mail: rikke@mrsnet.dk

Ved behov for rundvisning kontaktes:

Hans Clausen – tlf. 30 13 44 17
Claus Sandgaard – tlf. 21 66 75 77

Retningslinjer i.f.t. udlån, oprydning mv. udsendes ved booking
Spørg endelig hvis du/I er i tvivl om noget 

Skolekontoret 9616 9000 For spørgsmål eller reservation vedr. leje af skolens øvrige lokaler: