Skolens øvrige lokaler, som eksempelvis gymnastiksalen, bruges i fritiden af den lokale idrætsforening. Har du lyst til at leje gymnastiksalen til eks. badminton eller andre idrætsaktiviteter, eller måske sløjd, billedkunst eller hjemkundskab så tag kontakt til skolen og hør mere om mulighederne.

Se hvilke idrætsaktiviteter der allerede foregår, på www.rhu.dk

Hverdag og julefrokost 6